Koło Łowieckie „SZARAK” w Golubiu-Dobrzyniu

Pierwsze wzmianki powstawania Koła Łowieckiego SZARAK w Golubiu-Dobrzyniu notuje się w czasach powojennych w latach 1947-48, kiedy to Franciszek Ptaszyński z grupa Kolegów zaczęli tworzyć łowiectwo w powiecie Golub-Dobrzyń skutkiem, czego powstało koło z siedzibą w Radominie skupiające myśliwych z całego powiatu.

W 1957 roku w wyniku podziału istniejącego Koła Łowieckiego z siedziba w Radominie powstały dwa koła łowieckie. Jedno przyjęło nazwę SZARAK Nr 40 w Golubiu-DobrzyniuZałożycielami KŁ SZARAK było 20 członków.

Nowo powstałe koło otrzymało dwa obwody łowieckie 116 i 117 o powierzchni łącznej 8540 ha. Położone w okolicach Golubia-Dobrzynia, Gm. Radomina, Gm. Wąpielsk i Gm. Brzuze w dawnym województwie bydgoskim.

Według kategoryzacji tereny te należały i należą do słabych i bardzo słabych pod względem łowieckim. Mimo to gospodarka łowiecka w kole rozwijała się i nadal rozwija. Z uzyskanych funduszy za odłowy zajęcy i polowania dewizowe na rogacze w 1994 roku koło zakupiło nieruchomość we wsi Rodzone z przeznaczeniem na domek myśliwski. Po wyremontowaniu powstała stanica myśliwska pod nazwa KOTLINA.

 

home_1_01